Thursday, June 12, 2008

ครูเบิ้มสอนขับรถยนต์

ครูเบิ้มสอนขับรถยนต์
และเตรียมสอบใบขับขี่
จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายวสันต์ ตันแสงทอง (ครูเบิ้ม)
สอนดี ไม่เครียด ใจเย็นและเป็นกันเอง
สนใจติดต่อ 089-700-1415
18 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000